Castellà  |  

Operacions Disponibles

Adquisició d'una llicència de taxi
Certificat de la inscripció en el registre municipal d'unions estables de parell
Inscripció en el registre municipal d'unions estables de parella
Moció per al Ple municipal
Modificació de dades d'una llicència de taxi
Sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial
Sol·licitud de subvenció per entitats esportives
Transmissió d'una llicència de taxi
Ampliació dels trams del cànon de l'aigua
Sol·licitud d'autorització per a vendre al mercat setmanal