Castellà  |  

Operacions Disponibles

Adquisició d'una llicència de taxi
Alta en el registre d'entitats municipal
Altes al padró per naixement
Certificat de la inscripció en el registre municipal d'unions estables de parell
Inscripció en el registre municipal d'unions estables de parella
Moció per al Ple municipal
Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
Modificació de dades d'una llicència de taxi
Sol·licitud de justificació de subvenció per entitats esportives
Sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial
Sol·licitud de subvenció per entitats esportives
Transmissió d'una llicència de taxi
Volant individual o de convivència
Ampliació dels trams del cànon de l'aigua
Sol·licitud de subvenció de la quota integra de l'impost de béns immobles
Ornamentació de nínxols o columbari al cementiri (làpides, marcs i vidres)
Sol·licitud de llicència temporal per a una instal·lació de parada per a F1.
Sol·licitud de llicència temporal per a una instal·lació de parada per a MotoGP.
Sol·licitud d'autorització per a vendre al mercat setmanal
Sol·licitud d'espais de l'equipament G2M per a activitats de formació
Sol·licitud de baixa per a vendre al mercat setmanal ambulant